Wie zijn wij?

Bijles Waterland wordt met veel plezier en passie gerund door Suzanne Rustenburg en Marek Zeyfert.

Geen van beide komen we uit het reguliere onderwijs, maar hebben wel al veel ervaring in het begeleiden van kinderen en jongeren. Hoe?

Suzanne Rustenburg:
Ik ga graag en makkelijk met kinderen om. Ik heb nooit voor de klas willen staan, maar waarom niet? Vooral vanwege de enorme werkdruk. Meer dan 60% van de week gaat op aan weektaken maken, schriften en toetsen nakijken, dictees analyseren, handelingsplannen schrijven, absentenregistratie, extra werk uitzoeken voor kinderen die voor- of juist achterlopen, sociogrammen opstellen, nieuwsbrieven schrijven, mails beantwoorden, knutsels bedenken en ophangen, eventuele stagiaires begeleiden, informatieavonden verzorgen, enz. enz. En dan heb ik het nog niet eens over eindtoetsen, het organiseren van schoolreisjes, musicals, sportdag, en dan komt er nog een heleboel geregel daaromheen, zoals vergaderen. Daar komt dan nog een uitgebreide administratie bij. De administratie van een basisschooldocente bestaat uit een groot aantal mappen; autisme, coöperatieve werkvormen, cito, kwaliteitskaarten, rekenpilots, nieuws uit de zorghoek, ouderbulletins, schoolreizen, toetskalender. En alleen in de submap werkgroepen staan ook weer 25 submappen (hoofdluis, hoogbegaafdheid, feestdagen…). Al deze werkzaamheden gaan ten koste van waar het eigenlijk om draait: lesgeven. De werkdruk die hierdoor ontstaat, zorgt bij leerkrachten vaak voor een vermindering van werkplezier, leskwaliteit en gezondheid.

Door alle bezuinigingen op het onderwijs is er vaak geen geld voor onderwijsassistenten en komt al het werk neer op de leerkracht. Dit was voor mij geen aantrekkelijk beeld. Ik vind het geweldig om met kinderen te werken en er komt altijd administratie bij kijken, maar het moet wel in balans zijn. Daarbij zou ik het erg frustrerend vinden om te zien dat sommige leerlingen achter raken en daar door tijdgebrek niets aan te kunnen doen. Daarom voor mij geen baan op een school.

Ik heb jaren gewerkt als mentor van kinderen uit groep acht van wie de docent zich zorgen maakte over de overstap naar het voortgezet onderwijs. Deze kinderen hadden niet altijd de juiste begeleiding van thuis, hadden gedragsproblemen en/of leerproblemen. Door de persoonlijke aandacht en betrokkenheid, hulp bij plannen en huiswerk en het betrekken van ouders bij de school en het schoolwerk van het kind, was er vaak snel een enorme verandering te zien in de inzet en motivatie van het kind. Het kreeg weer vertrouwen in zichzelf en zag weer toekomst. Een zeer dankbare en bevredigende baan!

Daarna ben ik me meer gaan concentreren op de begeleiding van kinderen met een achterstand in bijvoorbeeld rekenen of taal. Ook hier zag ik verbluffende resultaten. Door een-op-een met een kind te werken, krijg je snel resultaat. Het kind wordt niet afgeleid door andere kinderen, maar is de hele les geconcentreerd bezig. Lees hierover meer op de pagina ‘hoe werken wij?’

Marek Zeyfert:
Marek Zeyfert houdt zich vanaf het schooljaar 2023-2024 achter de schermen bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal en administratie. Gezien zijn enorme kennis, fungeert hij ook nog altijd als vraagbaak voor mij en zijn oud-leerlingen.