Hoe werken wij?

Tot halverwege 2023 hadden wij een mooie leslocatie in Purmerend, waar de kinderen zich op hun gemak voelden. In verband met onze verhuizing naar het buitenland geven we nu les via Zoom. Tijdens Corona zijn kinderen er gewend aan geraakt om les te krijgen via de computer. Voor sommige kinderen was dit lastig en heeft het gezorgd voor achterstand in het schoolwerk. Dit is vooral te wijten aan het feit dat de Zoomlessen klassikaal waren en het voor leerlingen makkelijk was 'onzichtbaar' te zijn. Daarnaast waren ze natuurlijk ook hun structuur kwijt en de persoonlijke aandacht van de leerkracht. Bijles Waterland werkt nog steeds met de één-op-één-methode, zodat een kind zich niet kan ‘verschuilen’ achter anderen. Wanneer iets niet begrepen wordt of iets is moeilijk, dan wordt er meteen met dat onderdeel geoefend. Veel oefeningen maken we dan ook zelf, geheel aangepast aan het niveau en de behoefte van het kind. Indien gewenst wordt er huiswerk opgegeven, zodat het kind zelfstandig verder kan oefenen.

De hele samenwerking met het kind is gebaseerd op gelijkheid, vertrouwen en respect. Er is geen strenge juf of meester, maar iemand die ze vertrouwen en aan wie ze zich kunnen optrekken. En dat werkt! Ze werken met plezier en dat plezier wordt alleen nog maar groter wanneer ze zien dat ze beter kunnen aansluiten op school en betere cijfers halen!

Van elke les schrijven we na afloop een rapportage. Dit is prettig voor de ouders, die precies kunnen zien wat we doen en hoe dat gaat. Ook voor onszelf is het prettig, want zo kunnen we zien wanneer we iets voor het laatst gedaan hebben en waar we op terug moeten komen.

Sommige ouders vinden het prettig als we contact hebben met de docent of mentor op school. Wij doen dat nooit zonder een uitdrukkelijk verzoek van de ouders. Ouders kunnen te allen tijde contact met ons opnemen met vragen, opmerkingen of verzoeken. Een prettig contact met de ouders van een leerling bevordert de samenwerking alleen maar.