2F en 3F

Bijles Waterland biedt begeleiding bij taal- en rekentoetsen 2F en 3F.  Welke niveaus zijn er?

Tabel met F-niveau per opleiding
opleiding niveau
basisonderwijs 1F
vmbo en mbo-1, mbo-2 en mbo-3 2F
havo en mbo-4 3F
vwo rekenen 3F en taal 4F

Referentieniveaus rekenen

De referentieniveaus rekenen hebben 4 hoofdonderwerpen:

  • getallen;
  • verhoudingen;
  • meten en meetkunde;
  • verbanden.

Referentieniveaus Nederlandse taal

De referentieniveaus taal hebben 4 hoofdonderwerpen:

  • mondelinge taalvaardigheid (gesprek voeren, luisteren en spreken);
  • leesvaardigheid (onder andere zakelijke en literaire teksten lezen);
  • schrijfvaardigheid (bijvoorbeeld een opstel of sollicitatiebrief schrijven);
  • begrippenlijst (bijvoorbeeld kennis van begrippen als klinker, zelfstandig naamwoord of spreekwoord) en taalverzorging (taal correct toepassen).

Neem contact op met Bijles Waterland voor meer informatie over de 2F en 3F toetsen.