Drempeltest

Het drempelonderzoek wordt in het basisonderwijs gebruikt als extra toets naast of in plaats van de Cito-eindtoets. Deze toets bestaat uit 5 onderdelen:

  • technisch lezen
  • spelling
  • woordenschat
  • begrijpend lezen
  • rekenen

Het drempelonderzoek wordt meestal tussen september en januari in groep 8 afgenomen. Sommige scholen nemen het af vlak voor de herfstvakantie, begin oktober en andere scholen juist in november. In ieder geval voor de kerstvakantie.

Als het drempelonderzoek is afgenomen, krijgen de ouders de uitslag via de leerkracht. Uiteindelijk krijgen de ouders de uitslag ook op papier met een score, die per onderdeel wordt weergegeven en vervolgens wordt vertaald naar een niveau. Dat niveau gaat van VWO hoog naar lager en dat wordt ook per onderdeel aangegeven. Zo kun je heel goed zien op welke onderdelen het kind welk niveau scoort.

In de uitslag van het drempelonderzoek wordt ook een gemiddeld niveau aangegeven. Dat is eigenlijk het schooladvies dat op basis van het drempelonderzoek wordt gegeven. In de uitslag wordt deze score ook nog vertaald naar een score zoals die ook op de Cito eindtoets wordt gegeven, zodat het daarmee te vergelijken is.