LMT

De LeerMotivatieTest Basisonderwijs (LMT-BO) is ontwikkeld om de onderwijsgerelateerde persoonlijkheidsfactoren van leerlingen in kaart te brengen. Oorspronkelijk kon de LMT-BO alleen als onderdeel van de Drempeltest en de Tussentest worden afgenomen, maar inmiddels is de LMT-BO ook als zelfstandig instrument te gebruiken. De LMT-BO meet de leermotivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen van leerlingen. De antwoorden worden gecontroleerd op sociale wenselijkheid. De LMT-BO is daarmee een alternatief voor de PMT-K (prestatiemotivatietest kinderen). Wordt de uitslag op de LMT-BO met de schoolprestaties van de leerlingen gecombineerd, dan ontstaat er een completer beeld van hun ontwikkeling.