Cito

De Cito Eindtoets Basisonderwijs, kortom de Cito, is voor de leerlingen van het basisonderwijs in groep 8. Het heeft als doel een beeld te krijgen van wat het kind kan en wat het best passende vervolgonderwijs is.

Maar het is niet alleen de uitslag van de Citotoets die het vervolgonderwijs bepaalt. Ook de mening van de basisschool, de ouders, de middelbare school en de wens van de leerling zelf worden meegewogen in de beslissing. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en eventuele gedrags- of leerstoornissen spelen een rol bij het bepalen van het vervolgonderwijs. De Citoscore moet dus eigenlijk gezien worden als een ‘second opinion’ en niet als een voldongen feit, waar niets aan te doen is. Meestal komt de score wel overeen met het advies van de basisschool. Wanneer de score afwijkt van het schooladvies of van de wens van de ouders, dan is het raadzaam om met de school in gesprek te gaan.

De Cito bestaat uit meerkeuzevragen en toetst de volgende vakken: taal, rekenen, studievaardigheid en soms ook wereldoriëntatie (hoewel dit laatste onderdeel niet meegerekend wordt in de eindscore).

Bij welke score hoort welk advies?

  • 501 – 520 – Basisberoepsgerichte leerweg
  • 519 – 525 – Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg
  • 523 – 528 – Kaderberoepsgerichte leerweg
  • 529 – 533 – Gemengde / theoretische leerweg (mavo)
  • 533 – 536 – Gemengde / theoretische leerweg en havo
  • 535 – 541 – Gemengde / theoretische leerweg en havo/vwo
  • 537 – 540 – Havo / vwo
  • 540 – 544 – Havo / vwo brugklas
  • 545 – 550 – Vwo (atheneum / gymnasium)

In Nederland gaat circa 60% van de kinderen naar het vmbo (4 niveaus) en 40% naar havo of vwo.

Wilt u weten of uw kind klaar is voor de cito of wilt u uw kind inschrijven voor een cito-training? Neem gerust contact op met Bijles Waterland om de mogelijkheden te bespreken.