Alg. voorwaarden

Privacy

  • Bijles Waterland gaat zorgvuldig met de door u verstrekte gegevens om.
  • De gegevens zullen alleen zijn in te zien door de medewerkers van Bijles Waterland en niet worden doorgegeven aan derden.

Betaling

  • De tarieven van Bijles Waterland gelden voor één uur.
  • Er wordt gewerkt met strippenkaarten van een aantal bijlesuren. De tarieven van deze strippenkaarten vindt u op de pagina tarieven.
  • Facturen worden per e-mail verstuurd. Het factuurbedrag dient per bankoverschrijving te worden voldaan. De betalingstermijn is twee weken. Contante betaling is niet mogelijk.
  • De bijlessen zijn BTW-vrij.
  • Na elke les wordt er doorgegeven hoeveel tijd er nog over is op de strippenkaart. Wanneer er niet tijdig een nieuwe strippenkaart wordt gekocht, zal er geen bijles kunnen plaatsvinden.
  • Bij afwezigheid wordt er een uur van het saldo op de strippenkaart afgeschreven, tenzij de leerling minimaal 6 uur van tevoren is afgemeld (telefonisch, via Whatsapp of e-mail).

Beëindigen van de bijlessen

  • Indien een leerling dusdanig gedemotiveerd is dat het een effectieve begeleiding bemoeilijkt of onmogelijk maakt, dan kan Bijles Waterland de samenwerking stopzetten.
  • Wanneer de klant de begeleiding wil beëindigen, vragen wij dit minimaal twee weken van tevoren mee te delen aan Bijles Waterland. Eventuele aan Bijles Waterland verschuldigde factuurbedragen blijven dan verschuldigd.